.

 

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

 

 Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestnictwem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania wszystkich wierzących. To właśnie Maryja pokazuje nam pełnię powołania chrześcijańskiego. Zabranie Maryi z „dusza i ciałem” do nieba, otwiera drogę dla każdego z nas, pod warunkiem podążania Jej śladem – całkowitego zaufania Bogu.

W naszej wspólnocie mieliśmy okazję uczestniczyć w jednym z największych świąt maryjnych. Zostały poświęcone kwiaty, zioła i zboża, przyniesione przez parafian.

Ksiądz Ryszard Konieczny – pełniący sierpniowe zastępstwo, odprawił uroczystą homilię, nawiązując do naszej ziemskiej pielgrzymki. Każdy z nas ma inny cel w życiu, ale zawsze powinniśmy troszczyć się o sprawy duchowe wiedząc, że kiedyś nasze życie na ziemi się skończy. Przyjmując sakramenty powinniśmy pamiętać, że celem naszej ziemskiej wędrówki jest spotkanie z Bogiem, a Święto Wniebowzięcia przygotowuje nas do naszego zmartwychwstania i naszego życia wiecznego.

 
CPSJP2 15082021 2

 

CPSJP2 15082021 3  

CPSJP2 15082021 6

 

CPSJP2 15082021 5

 

CPSJP2 15082021 4

 

CPSJP2 15082021 7

 

CPSJP2 15082021 8

 

CPSJP2 15082021 9

 

CPSJP2 15082021 10

 Credit Photos : 2021 © Edouard Bojszczak